ارتقای رتبه در گوگل

35 باید برای ارتقای رتبه در گوگل

7 08 2008

تگ Title

 1. باید عنوان هر صفحه یک نام منحصر به فرد باشد.
 2. باید در آن از تکرار کلمات کلیدی پرهیز شود.
 3. باید کلمات کلیدی پشت سر هم قرار گیرند.
 4. باید طول آن 60 کاراکتر باشد.
 5. باید بین 6 تا 12 کلمه باشد.
 6. باید از نظر گرامری صحیح باشد.
 7. باید چکیده ای از محتوای صفحه باشد.

تگ Description

 1. باید شامل تمامی کلمات کلیدی بکار رفته در تگ Title باشد.
 2. باید شامل 12 تا 24 کلمه باشد. محدود به 150 کاراکتر باشد. (گوگل 145 – 155 کلمه را نشان می دهدیعنی حدود 130 کاراکتر بدون فاصله)
 3. باید برای هر صفحه منحصر به فرد باشد.
 4. باید کلمات کلیدی این تگ را شروع کنند.
 5. باید هر کلمه کلیدی حداکثر 2 بار تکرار شود.
 6. باید این جا فرصتی است تا محتوای تگ Title گسترش یابد.
 7. باید جملات کامل باشند با کلماتی که محتوای صفحه را تقویت کنند.


تگ Keyword

 1. باید 256 کاراکتر باشد.
 2. باید 48 کلمه باشد.
 3. باید کلمات کلیدی بلندتر بر اساس حروف الفبا رد ابتدا قرار می گیرند.
 4. باید حرف اول کلمات کلیدی به صورت بزرگ نوشته شوند.
 5. باید کلمات کلیدی با ویرگول از هم جدا شوند.
 6. باید برای هر صفحه منحصر به فرد باشند.
 7. باید هیچ یک نباید بیش از3 بار تکرار شود.

تگ IMG ALT

 

باید شامل حداکثر 4 کلمه ی کلیدی باشد. باید اسم فایل تصویر را شامل شود. باید متن نوشته را در برگیرد. باید تصویر همان چیزی باشد که محتوای کل متن می گوید.

 

لینک ها

 

باید کیفیت لینک ها به مراتب بهتر از کمیت آن هاست

 

محتوای سایت

 

باید چگالی یک کلمه تنها در متن بین 1 تا 7 درصد باشد. باید چگالی کلمات کلیدی بین 15 تا 20 درصد باشد. باید کامل و همچنین منحصر به فرد باشد. باید محتوای جدید اضافه شود تا سرعت دفعات Crawling بیش تر شود. باید صفحه درباره ما، تماس با ما، شرایط خدمات و لوگو داشته باشد.

 

نقشه سایت (Site Map)

 

باید به صورت HTML باشد. باید توضیحاتی مختصر بعد از هر صفحه با استفاده از تگ Description لیست شود. باید از تگ Title برای لینک های هر صفحه استفاده شود. باید از یک نقشه سایت به صورت XML برای گوگل استفاده شود.

برگرفته از یادداشت های دو دانشجوی IT

/ 0 نظر / 57 بازدید